Rehabilitació Integral de façana a Terrassa

Final: 2016 Promotor: Comunitat de Propietaris Projecte: GRUPNOU Direcció d’Obra: GRUPNOU Coordinació de Seguretat: GRUPNOU Constructor: Tot Arquitectura   Intervenció: La intervenció consisteix en la substitució dels panells de tancament de plaques de formigó prefabricat per un sistema de façana ventilada amb acabat de gres porcelànic. Les peces de formigó pateixen un avançat grau de…

CAP Vilafranca del Penedès

Exemple de seguimentSeguiment pilotatge Inici: desembre de 2012 Final: juliol de 2014 Pressupost (PEC Projecte): 5.168.653 euros Superfície actuació: 5.732 m2 Promotor: CatSalut – Infraestructures.cat Projecte i Direcció d’Obra: Pere Garcia i Josep Ferrando Direcció d’Execució: GRUPNOU Constructor: ROMERO POLO