Intervenció estructural en Masia a Valldoreix

Inici: novembre de 2015 Final: febrer de 2016 Promotor: Masia Rosàs Projecte: GRUPNOU Direcció d’Obra: GRUPNOU Coordinació de Seguretat: GRUPNOU   Intervenció: La intervenció consisteix en l’estintolament de la coberta de la nau principal amb l’objectiu de fer desapareixer els pilars centrals i aconseguir un espai diàfan. S’ha optat per encavallades metàl·liques recolzades sobre pilars…