Escola Ernest Lluch a L’Hospitalet de Llobregat – en execució

Clau PNC-16281 Inici: maig de 2020 Final: en execució Pressupost (PEC Projecte): 3.460.151,30 euros Superfície actuació: 2.792,95 m2 Promotor: Departament d’Ensenyament – Infraestructures.cat Projecte i Direcció d’Obra: SUMO+MIM-A Direcció d’Execució: GRUPNOU arquitectura i gestió SCP Coordinació de Seguretat: IDEA 10 – Santiago Ayuso Constructor: CRC Obras y Servicios